به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان متن پیام به شرح ذیل می باشد: باسمه تعالی آیت الله طالقانی (ره) مجاهدی ظلم ستیز ،عالم و عدالت خواه بود. او مبارزه با ظلم را بر مبارزه با کفر مقدم می دانست. به اعتقاد وی، هر انقلابی علیه ظلم و استبداد، در هر جای دنیا که باشد، یک […]

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان متن پیام به شرح ذیل می باشد:

باسمه تعالی

آیت الله طالقانی (ره) مجاهدی ظلم ستیز ،عالم و عدالت خواه بود. او مبارزه با ظلم را بر مبارزه با کفر مقدم می دانست. به اعتقاد وی، هر انقلابی علیه ظلم و استبداد، در هر جای دنیا که باشد، یک انقلاب اسلامی است.

وی عالمی بود آزاد اندیش و آزادی خواه. او توانسته بود برعوامل باز دارنده درونی و برونی رشد اندیشه وایمان پیروز شودو در راه پدید آوردن جامعه سالم و آزاد بکوشد و سراسر زندگی خود را در مبارزه با استبداد و ستم سپری سازد.او ریشه همه آزادی های فکری و آزادی های اجتماعی را آزادی معنوی و روحی می دانست. به این معنی که شخص، در صورتی می تواند آزاد اندیش باشد و به دیگران اجازه آزادی دهد که خود را از قید و بندِ خودخواهی ها برهاند.

از دیگر ویژگی های شخصیتی و اندیشه واعتقادی آن آزاده مرد پایبندی واقعی و بدون تعارف به تسامح و مدارا بود که به واسطه آن توانسته بود بسیاری را جذب دین و انقلاب کند و از بسیاری از دگراندیشان و حتی مخالفان نیز دوست یا همدل بسازد. از نظر آن اسلام شناس مبارز ومقاوم ، ازجمله ویژگی های پیامبراکرم (ص) نیز همین مدارا و تحمل دربرابر مردم وسلائق و گرایش های متنوع و متفاوت آنها بود که بسیاری از مردم را پیش از آنکه تحت تأثیر تلاوت قرآن قرار دهد، مجذوب خود می کرد.

نام مرحوم آیت الله طالقانی (ره) با مفهوم شورا پیوند خورده است. اندیشه شورایی واصالت تفکر و مدیریت جمعی و مردمی وتعاون که ریشه دراحکام اصیل الهی وقرآنی دارد از ارکان تفکر طالقانی و مورد تاکید ویژه آن بزرگ مرد بود.این مبارز نستوه پیشرو و پرچمدار شورا پس از انقلاب بود و از این رو ، مردم سالاری عمیقا مرهون تفکر و شیوه تعامل این معلم بزرگ است.

فرا رسیدن 19 شهریور ماه سالروز رحلت مجاهد نستوه ، مفسر بزرگ قرآن ، ابوذر زمان ، حضرت آیت الله طالقانی (ره) را به همه رهروان انقلاب وعدالت وآزادی تسلیت میگوییم و از درگاه خداوند متعال برای ملت شریف ایران و رهروان راه آن اسوه اسلام انقلابی و عدالتخواه به ویژه مردم شهید پرور طالقان عمری با عزت سرشار از تندرستی و سربلندی آرزومندیم.????