در جلسه ای که با شرکت اعضای شورای اسلامی شهر ، مهندس رجبی ریاست اداره گاز ، و مهندس آزاد بخت مسئول دفتر نظارت اداره گاز برگزار گردید موارد ذیل مورد بحث و تصمیم گیری قرار گرفت :  دریافت استعلام از شهرداری بعلت اصلاح  قرارگیری مکان مورد نظر در محدوده شهر و دریافت گواهی پایان […]

در جلسه ای که با شرکت اعضای شورای اسلامی شهر ، مهندس رجبی ریاست اداره گاز ، و مهندس آزاد بخت مسئول دفتر نظارت اداره گاز برگزار گردید موارد ذیل مورد بحث و تصمیم گیری قرار گرفت : 

دریافت استعلام از شهرداری بعلت اصلاح  قرارگیری مکان مورد نظر در محدوده شهر و دریافت گواهی پایان کار یا عدم خلافی برای دریافت انشعاب گاز . 

برگزاری جلسه مشترک به منظور  تصمیم گیری در خصوص واگذاری انشعاب گاز جهت املاک واقع در حریم رودخانه ها با اداره گاز ، امور آب و دفتر نظارت پروژه گاز تا تصمیمات لازم  در این خصوص اتخاذ گردد. برای علمک گذاری بلوار اصلی  در صورت موافقت راهور و شهرداری و اعلام آمادگی پیمانکار با توجه به بسته شدن بلوار لاین غربی، اقدام خواهد گردید. در ادامه این جلسه در خصوص چگونگی واگذاری نوع کنتور اعلام شد : بر حسب تعداد واحد و متراژ ساختمان نوع کنتور اختصاص یافته مشخص خواهد گردید ، همچنین نرخ محاسبه تعرفه گاز طالقان  همانند مناطق سردسیری و تعرفه یک میباشد . 

مقرر شد که از تاریخ این صورتجلسه کلیه حفاریهای مربوطه با کسب مجوز از طرف شهرداری صورت گیرد و شرکت گاز در این خصوص استعلام لازم را از شهرداری بعمل آورد و هزینه های فی مابین محاسبه ، تعیین و برای آن تصمیم گیری شود . 

مقرر شد در خصوص فرهنگ سازی و جلوگیری از مصرف بی رویه و کاهش هزینه ها ، بروشور و تراکت هایی که از طرف اداره گاز تهیه شده بزودی اقدام لازم صورت گیرد . و در پایان این جلسه در خصوص مسدود شدن کانال عرضی زیر میدان معلم مقرر شد که شهرداری پیگیری نموده و چنانچه پیمانکار اداره گاز مقصرباشد بهسازی و رفع موانع احتمالی صورت گیرد ودر غیر این صورت شهرداری راسا اقدام لازم بعمل آورد، روند جلسات و پی گیری های این حوزه بعنوان اولویت شرایط فعلی شهر در دستور کار شورای اسلامی شهر و شهرداری طالقان قرار دارد