به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، شهردار طالقان در جلسه امور عمرانی شهرداری اظهار داشت: فعالیتهای عمرانی در سطح شهر در حال انجام است لذا با تامین بودجه و برگزاری مناقصه و جذب پیمانکاران، آسفالت معابر و لکه گیری خیابانها و پیاده روسازی و جدولگذاری بر اساس بودجه، آغاز شده و تمام نقاط شهر باید […]

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، شهردار طالقان در جلسه امور عمرانی شهرداری اظهار داشت: فعالیتهای عمرانی در سطح شهر در حال انجام است لذا با تامین بودجه و برگزاری مناقصه و جذب پیمانکاران، آسفالت معابر و لکه گیری خیابانها و پیاده روسازی و جدولگذاری بر اساس بودجه، آغاز شده و تمام نقاط شهر باید کارگاه عمرانی برپا شود و گزارش پیشرفت کلیه فعالیتهای عمرانی از قبیل آسفالت معابر و خیابانها، جدولگذاری، پیاده روسازی، سنگ فرش معابر بصورت روزانه تهیه و به اطلاع شهروندان محترم خواهد رسید.

مهندس قاسم پور با تاکید بر کار عمرانی با کیفیت همراه با نظارت مستقیم و مستمر با اولویت بندی مناسب، دستورات لازم را در این راستا به واحد عمران شهرداری صادر نمود و اظهار داشت: مسئول واحد عمران پی گیر فعالیتهای اجرایی عمرانی در سطح شهر خواهد بود و طبق زمان بندی و برنامه ریزی مشخص اقدام می کند.