با تلاش نیروهای پلیس ساختمان یکی از معابر محله حسنجون و سیدآباد بازگشایی شد بازگشایی و توسعه معابر نقش مهمی در ارائه خدمات شهری و احترام به حقوق سایر شهروندان محسوب می شود شهروند گرانقدر: با رعایت قانونی ساخت و ساز و عقب نشینی به موقع در عمران و آبادی محله خود سهیم بوده و […]

با تلاش نیروهای پلیس ساختمان یکی از معابر محله حسنجون و سیدآباد بازگشایی شد
بازگشایی و توسعه معابر نقش مهمی در ارائه خدمات شهری و احترام به حقوق سایر شهروندان محسوب می شود
شهروند گرانقدر: با رعایت قانونی ساخت و ساز و عقب نشینی به موقع در عمران و آبادی محله خود سهیم بوده و به ساخت شهر زیبایمان سرعت بدهیم