امروز : چهارشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۱۰

Breadcrumbs

اخبار سایت

روز جهانی کار و کارگر گرامی باد

مهندس قاسمپور شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر طالقان با صدور پیامی روز کارگر را تبریک گفتند
ماده 110 قانون شهرداری
آموزش شهروندی

ماده 110 قانون شهرداری ها به شرح ذیل میباشد:
جلسه ستاد مدیریت بحران شهرداری طالقان

جلسه ستاد مدیریت بحران شهرداری طالقان در دفتر شهردار برگزار شد
رمضان ماه مهمانی خدا بر مسلمانان مبارک باد

شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر طالقان در پیامی فرا رسیدن ماه مبارک رمضان را تبریک گفتند.
کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ها
آموزش شهروندی

کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مرجعی برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی از لحاظ ضوابط شهرسازی و ایمنی می باشد.
رانش مسیر ورودی بخش بالاطالقان

شهردار طالقان از رانش محور چالان واقع در ورودی بخش بالا طالقان خبر داد.
تشکر از کاهش تردد در شهر در روز سیزده فروردین

شهرداری طالقان مهندس قاسمپور شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر طی پیامی از شهروندان طالقان در کاهش چشمگیر تردد در روز سیزده فروردین تشکر و قدردانی نمودند.
سیزده بدر مبارک

شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر طالقان با صدور پیامی ضمن تبریک روز طبیعت از عموم شهروندان خواستند تا به منظور قطع زنجیره انتقال ویروس کرونا، روز سیزده بدر در خانه بمانند.
قرنطینه سبز

نَحسیِ این سیزده بدَرِ کرونایی را باید با در خانه ماندن به میمنت و مبارکی تبدیل کرد.

مزایده

مناقصه

حفظ محیط زیست

اصل پنجاهم قانون اساسی : «در جمهوری اسلامی حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند وظیفه عمومی تلقی میشود. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست ویا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا نماید، ممنوع میباشد».