آغاز عملیات رنگ آمیزی جداول میدان دکتر حشمت طالقانی
آغاز عملیات رنگ آمیزی جداول میدان دکتر حشمت طالقانی ۱۱ اسفند ۱۴۰۱

آغاز عملیات رنگ آمیزی جداول میدان دکتر حشمت طالقانی

عملیات رنگ آمیزی جداول میدان دکتر حشمت طالقانی توسط نیروهای فضای سبز و زیباسازی شهرداری آغاز شد