اطلاعیه برگزاری جلسه پرسش و پاسخ
۰۳ مهر ۱۳۹۸

اطلاعیه برگزاری جلسه پرسش و پاسخ

اهالی محترم  شهرک میتوانند جهت مطرح نمودن سوالات ، پیشنهادات و انتقادات خود در این جلسه شرکت نمایند. قابل ذکر است جلسات دیدار مردمی سایر محله ها متعاقبا اعلان خواهد شد.

۰۶ شهریور ۱۳۹۸

اطلاعیه برگزاری جلسه پرسش و پاسخ

با توجه به هماهنگیهای بعمل آمده جلسه پرسش و پاسخ  با حضور شهردار و اعضای شورای اسلامی شهرطالقان روز پنجشنبه 98/6/7 همزمان با نماز مغرب و عشاء در مسجد امام حسین(ع) محله گلینک برگزار خواهد شد. اهالی محترم محله گلینک میتوانند جهت مطرح نمودن سوالات، پیشنهادات و انتقادات خود در این جلسه شرکت نمایند. قابل […]

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

اطلاعیه برگزاری جلسه پرسش و پاسخ

با توجه به هماهنگیهای بعمل آمده جلسه پرسش و پاسخ  با حضور شهردار و اعضای شورای اسلامی شهرطالقان روز پنجشنبه ۹۸/۵/۳۱همزمان با نماز مغرب و عشاء در مسجد محله جزن برگزار خواهد شد. اهالی محترم محله جزن میتوانند جهت مطرح نمودن سوالات، پیشنهادات و انتقادات خود در این جلسه شرکت نمایند. قابل ذکر است جلسات […]