بازدید شبانه مهندس قاسم‌پور شهردار طالقان از ساختمان آتش نشانی
۱۶ دی ۱۳۹۷

بازدید شبانه مهندس قاسم‌پور شهردار طالقان از ساختمان آتش نشانی

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، مهندس قاسم پور در این بازدید که به همراه مهندس گودرزی معاونت خدمات شهری صورت پذیرفته بود اظهار داشت: نقش ویژه آتش نشانان در القای آرامش و ایمنی در شهرستان طالقان بسیار حائز اهمیت است و دستگاه های خدمات رسان باید همیشه در آمادگی کامل به سر ببرند تا […]