برگزاری جشن بزرگ ولایت و روز پدر
برگزاری جشن بزرگ ولایت و روز پدر ۱۶ بهمن ۱۴۰۱

برگزاری جشن بزرگ ولایت و روز پدر

به همت شهرداری و شورای اسلامی شهر طالقان جشن بزرگ ولایت در این شهرستان برگزار شد.