برگزاری جلسه کارگروه پسماند
۱۴ آبان ۱۳۹۸

برگزاری جلسه کارگروه پسماند

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، در این جلسه دکتر لشکری یکی از معضلات اصلی شهرستان را بحث زباله ها و نخاله های ساختمانی دانست و خواستار تشکیل جلسه ای در خصوص بازبینی عملکرد دستگاهها جهت پیگیری پسماندهای شهری و روستایی شد. سپس فرماندار طالقان بر لزوم  مشخص شدن و معرفی زمینی  بمنظور مرکز زباله […]