دیدار با مجموعه آتش نشانی شهرداری
۰۷ مهر ۱۳۹۸

دیدار با مجموعه آتش نشانی شهرداری

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، مهندس جهانی فرماندار طالقان به اتفاق مهندس قاسمپور شهردار، ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر از مجموعه آتشنشانی شهرداری در روز آتشنشانی و ایمنی بازدید نمودند. در این دیدار فرماندار طالقان ضمن تبریک روز آتشنشانی به پرسنل پرتلاش و زحمتکش آتشنشانی از زحمات مهندس قاسمپور شهردار و اعضای شورای […]