عملیات روکش آسفالت و لکه گیری معابر اصلی محله خسبان
۲۶ تیر ۱۳۹۹

عملیات روکش آسفالت و لکه گیری معابر اصلی محله خسبان