فیلم برداری هوایی از محل رانش زمین در طالقان
۱۷ اسفند ۱۳۹۷

فیلم برداری هوایی از محل رانش زمین در طالقان

آژانس خبری طالقان من {jcaparat}https://www.aparat.com/v/bu3QL{/jcaparat}