نماز جمعه شهرستان
حضور ریاست شورای اسلامی شهر در نماز عبادی سیاسی جمعه ۲۰ آذر ۱۴۰۱

حضور ریاست شورای اسلامی شهر در نماز عبادی سیاسی جمعه

جناب آقای شعیب فرامرزی ریاست شورای اسلامی شهر در نماز عبادی سیاسی جمعه مورخه ۱۸ آذر ۱۴۰۱در مسجد جامع شهر طالقان در جمع نمازگزاران حضور یافت