برگزاری جلسه هماهنگی و برنامه‌ریزی ستاد استقبال از بهار
۲۱ اسفند ۱۳۹۷

برگزاری جلسه هماهنگی و برنامه‌ریزی ستاد استقبال از بهار

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، در این جلسه در خصوص ارائه خدمات بهینه به مسافران نوروزی و ترکیب کمیته های ستاد تبادل نظر شد و احکام روسای کمیته های ده گانه توسط فرماندار صادر گردید. همچنین نحوه اسکان، آمادگی مرکز بهداشتی و درمانی، اورژانس هوایی، زیبا‌سازی سطح معابرشهر و روستا، نظارت بر واحدهای تجاری […]