گزارش کار انتخاب شهردار طالقان توسط شورای اسلامی شهر
۲۸ شهریور ۱۴۰۰

گزارش کار انتخاب شهردار طالقان توسط شورای اسلامی شهر

روند انتخاب شهردار طالقان از روز ۱۴ مردادو پس از استقرار و مراسم تحلیف به سرعت آغاز گردید و در مرحله اول اعضای شورا در راستای شایسته سالاری و شفاف سازی و از بین بردن شائبه سفارشی یا تحمیلی بودن شهردار اقدام به فراخوان نمودند. بیش از ۴۰ نفر در این فراخوان رزومه ارسال نمودند […]